Plakat DMN Feel

Z przyjemnością informuję, iż w ramach AION opracowaliśmy i opublikowaliśmy nasz własny plakat prezentujący konstrukcje języka DMN FEEL, mogące znaleźć zastosowanie do opisu logiki decyzyjnej. Wkrótce pojawi się nadrzędny plakat, prezentujący konstrukcje DMN.

Zapraszamy do lektury.