Na ratunek Metodyka

Metodyka to takie słowo, które aktualnie budzi strach i odrazę, gdyż kojarzy się z tak zwanym Łoterfolem. Może nie u wszytskich, gdyż żyją jeszcze ludzie, którzy z Metodykami mieli praktyczne do czynienia. I od czasu, do czasu o tym wnukom swym opowiadają. A króluje…nie metodyczność a zwinność.

A dlaczego miałoby być inaczej?

Planowanie

Metodyka to usystematyzowana propozycja sposobu pracy. Jeśli przystępujemy do jakiegoś przedsięwzięcia, to na bazie naszej wiedzy o nim staramy się z Metodyki wybrać te działania, które w tym przedsięwzięciu będą uzasadnione. Proste? Proste. Jaka z tego wynika wartość?

Ano taka, że jeśli metodyka uwzględnia tego typu przedsięwzięcie, to wybierzemy z niej fragment, który będzie logicznie spójny i procesowo przewidywalny. Co z tego?

Nasz plan na realizację przedsięwzięcia będzie miał określony, logiczny ciąg działań wyspecyfikowane produkty i okeślone, wymagane role. To już jest niezła baza do szacunków.

Realizacja

Mając Metodykę, możemy rozpocząć działania z nadzieją, że jeśli nie zdarzy się nic, co wpływa na jej dobór (okrojony do konkretnego kontekstu), bedą one prowadzone według dobrze ustalonego planu, To daje pewien komfort zarówno od strony zarządczej jak i wykonawczej.

A co, jeśli w trakcie prac zmieni się sytuacja? Do pewnego stopnia, nic. Należy sięgnąć do Metodyki i wybrać z niej takie elementy, które odzwierciedlają nowe uwarunkowania.

I tak iteracyjnie. I przyrostowo.

Post Mortem

A co, gdy zakończy się przedsięwzięcie? Jak to co? Należy usiąść, przysyskutować zrealizowane działania i zastanowić się, czy to co się wydarzyło, nie powinno wpłynąć na metodykę. Jeśli tak, zmodyfikujemy ją. Następnym razem będzie jeszcze bardziej przewidywalnie.

Ale czy to nie jest za ciężkie?

Czy to nie ogranicza swobody działania? Czy to nie powoduje, że ludzie są pozbawienie szansy na kreatwyność?

No właśnie? Jak to jest z tymi Metodykami? Moim zdaniem….

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.